جنگلات افغانستان ضرورت به احیای مجدد دارد

۱۴ ثور ۱۳۹۵

13086894_986162068126702_2266469270733546209_oمحمد اشرف غنی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان بعد از ظهر دیروز با چین کی هون سفیر جمهوری کوریا مقیم کابل و هیئت متخصصان کوریایی در بخش جنگلات دیدار کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این دیدار اسدالله ضمیر وزیر زراعت و مالداری و نصیر احمد درانی وزیر احیا و انکشاف دهات نیز حضور داشتند.

هیئت متخصصان کوریایی در بخش جنگلات گفتند که افغانستان از جمله کشورهای است که وضعیت مناسبی برای انکشاف روستا ها، رشد زراعت و توسعه جنگلات دارد.

اعضای هیئت مذکور خاطر نشان نمودند که کشور شان در بخش های آموزش مامورین افغان در بخش انکشاف روستاها، رشد زراعت مخصوصاً احیا جنگلات با افغانستان همکاری خواهند کرد.

هیئت متخصصان کوریایی در بخش جنگلات همچنان اطمینان دادند که آنان با متخصصان افغانی یکجا جهت ایجاد طرح احیای جنگلات افغانستان همکاری خواهند نمود.

در این دیدار چین کی هون سفیر جمهوری کوریا نیز از ادامۀ همکاری های کشورش در بخش های مختلف با افغانستان اطمینان داده گفت، کشورش با استفاده از تجاربی که در بخش های انکشافی و اقتصادی دارد، تلاش خواهد کرد تا زمینه های بهتر همکاری را ایجاد نماید.

 همچنین رئیس جمهور کشور پس از استماع معلومات هیئت مذکور، از همکاری های کشور کوریا در بخش های مختلف با افغانستان به نیکی یاد نموده گفت، روابط افغانستان و کوریا دیرینه بوده و این همکاری ها منتج به تشریک تجارب و تحکیم روابط میان دو کشور خواهد شد.

رئیس جمهور غنی خطاب به هیئت متخصصان جنگلات کشور کوریا گفت، جنگلات افغانستان ضرورت به احیای مجدد دارد و تجارب کافی شما در عرصه توسعه و احیای جنگلات می تواند افغانستان را در این بخش کمک شایانی کند.

رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که در بخش انکشاف روستاها و ایجاد فرصت های تعلیمی نیاز به همکاری های بیشتر می باشد.

رئیس جمهور کشور به وزرای سکتور مربوط هدایت داد که در هماهنگی با متخصصان کشور کوریا روی یک چارچوب مشخص کار نمایند.

افغانستان،

انکشاف ،

جنگلات،

چین کی هون

درانی،

زراعت،

کوریا،

متخصصان،

هیئت،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed