جنرال ظاهر: با اعترافات متجاوزین اشک ریختم

۱۱ سنبله ۱۳۹۳

جنرال ظاهر ظاهر فرمانده پولیس کابل در باره اعترافات متجاوزین به چهار زن در ولسوالی پغمان در صفحه رسمی فیسبوک اش نوشت: با اعترافات متجاوزین احساس درماندگی می نمایم و می خواهم فریاد بزنم.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، به تاریج 31 اسد گروه 15 نفری از دزدان و متجاوزین شب هنگام موتر حامل مردان و زنان را در مسیرجاده عمومی ولسوالی پغمان ولایت کابل متوقف و سپس به زنان و دختر 18 ساله تجاوزکردند.

در همین حال فرماندهی پولیس کابل سه تن از عاملین این قضیه وحشتناک را دستگیر کرده و آنها به جرم خویش صریجا اعتراف کرده اند.

جنرال ظاهر در فضای مجازی فیسبوک اش نوشته است، همين لحظه كه اين سطور را مي نويسم يك شب ديگر از صفحات پر حادثه زندگي من به پايان رسيده و هوا روشن شده اما من كه تا صبح مصروف تحقيقات ازجنايت كاران قضيه تجاوز جنسي يك هفته قبل بالاي چهار زن افغان در ولسوالي پغمان صورت گرفته بود، استم.

“براي اولين بار در زندگي از شنيدن اعترافات جنايت كاران كه چطور به يك زن ده بارتجاوز نموده اند و چطور به يك زن حامله دار تجاوز نموده اند احساس درماندگي مي نمايم و بغض گلويم را چنان مي فشارد كه مي خواهم جاي خلوت را پيدا كنم و فقط فرياد بزنم”.

فرمانده پولیس کابل نوشته، تجاوز وحشيانه به چهار زن توسط چندين نفر در حاليكه چند قدم دور تر شوهران و وابسته گان مرد انها صدا ها و زجه و ناله هاي غم انگيز شان را مي شنيدند.

وی ادامه می دهد، زنان كه همه شكنجه ها را تحمل كردند و بعدا هم از ترس بدنامي در جامعه سكوت كردند و هيچ صداي از اين بي عدالتي و ظلم كه بالاي شان شده بود بلند نشد

“آيا كسي در اين جهان است كه اين درد و شكنجه و اين مشكلات روحي كه فعلا آن خانم ها دارند را بيان كند آنها سكوت هستند خودشان ديگر حرف نمي زنند و شايد تا اخر حرف نزنند اما اينكه در آن شب بالاي آنها چه گذشته من از لابلاي تحقيقات از اين جنايت كاران دانستم كه آن خانم ها چقدر عذر كردند چقدر التماس اما حيوانات درنده وحشي دست بردار نشدند تا آنگاه كه جز فرياد و ناله چيزي ديگر از آنها شنيده نميشد… ببخشيد كه اشك ديگر مجال نوشتن را برايم نميدهد”.

گرفته شده از صفحه رسمی جنرال ظاهرفرمانده پولیس کابل

 

اعتراف

افانستان

امنیت

تجاوز

زنان

ظاهر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.