جنرال دوستم در محوطه صدارت قدم زد

دوستمالحاج ستر جنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان، بعد از ظهر امروز دوشنبه ضمن قدم زدن در محوطه صدارت و اطراف قصرگلخانه در کابل، از جریان کار برای پرورش گل های موسمی و گسترش فضای سبز بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون ریاست جمهوری در زمینه آرایش چمن های صدارت و فراهم شدن امکان برگزاری نشست های بهاری در آن، به داکتر عنایت الله بابر فرهمند رئیس دفتر خود دستور داد.

گفتنی است که در جریان بازدید معاون اول ریاست جمهوری از محوطه های سبز صدارت، فیض الله ذکی مشاور ارشد رییس جمهوری، مشاوران معاونیت اول و جمعی از کارمندان وزارت های اطلاعات و فرهنگ، وزارت خارجه و شهرداری کابل نیز حضور داشتند.