جنرال دوستم در خط مقدم جنگ در ولایات شمالی افغانستان

دوستمجنرال عبدالرشید دوستم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از دو هفته به این طرف در ولایات شمالی افغانستان رفته و مصروف هماهنگی مردم و نیروهای امنیتی کشور در جنگ با طالبان است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، آقای دوستم پس از آن به ولایات شمالی افغانستان و بخصوص در ولایت فاریاب “زادگاهش” رفت که گروه طالبان به عملیات های نظامی اش در ولایت فاریاب، قندوز، بدخشان و سرپل شدید بخشیده است.

طالبان در یک اقدام بی سابقه با راه اندازی حملات نظامی شماری از ولسوالی ها را در ولایت فاریاب، بدخشان و قندوز از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند و بیرق سفید خود را که نشانه ای از حاکمیت امارت اسلامی در افغانستان است به اهتزاز در آوردند.

در همین روزها معاون ریاست جمهوری سر گرم ملاقات با سران قوم، هماهنگی و بسیج ساختن مردم علیه گروه طالبان در ولایات فاریاب، قندوز، سرپل، بدخشان و بلخ می باشد.

عبدالرشید دوستم با جمعی از فرماندهان سابق جهادی و متنفذین قومی و بخصوص سران قوم ازبک در تلاش جلوگیری حملات طالبان و پیشروی آنان در ساحات مختلف ولایات شمالی افغانستان هستند و آقای دوستم به طالبان داخلی هشدار داده است که دست از جنگ بکشند و مبارزات خویش را علیه طالبان خارجی آغاز نمایند.

معاون ریاست جمهوری خطاب به طالبان افغانی گفه است که در صورت دست به ازجنگ نکشند و علیه طالبان خارجی که در شمال افغانستان مصروف نبرد با نیروهای امنیتی افغان هستند، قیام نکنند با شروع حملات نظامی مردمی و دولتی به هیچ طالبی رحم نخواهد و همه را در میدان جنگ خواهد کشت.

گفتنی است که روز گذشته نیروهاى کمکى خیزش هاى مردمى از نقاط مختلف قطغن به قلعه ذال ولایت قندوز رسیدند و قرار است امروز (شنبه ۱۰ اسد) قطعات خاص کماندو – چیریکـ از جوزجان نیز به قندوز برسند وهمزمان عملیات تصفیوى را در نقاط مختلف قطغن آغاز نمایند.

جنرال پیر محمد خاکسار مشاور نظامى معاونیت اول ریاست جمهورى با هماهنگى با عبدالروف ابراهیمى و قوماندانان محلى نیروهاى مردمى از جمله قوماندان نبى باتور در کنار نیروهاى امنیتى با حمایت نیروهاى آیساف موظف به خلع سلاح و پاکسازى گروپ هاى مسلح طالبان در حوزه قطغن مى باشند.

نقش بزرگان قومى در تسلیمى و خلع سلاح طالبان محلى و افغان از اهمیت خاصى برخوردار است.

جنرال دوستم از طریق متنفذین قومى کمپاین “جلوگیرى قتل برادر مسلمان توسط برادر مسلمان” را آغاز نموده است که در نتیجه اکثریت طالبان محلى و طالبان افغان در نتیجه تشویق و فشار بزرگان و اقارب شان نه تنها آماده پیوستن به پروسه صلح شدند بلکه بخشى آماده همکارى در عملیات پاکسازى از میان طالبان در مقابل طالبان خارجى شده اند.