جنرال دوستم، گارد ویژه اش را آموزش حرفه ای می دهد

11 ژوئن 2019

معاون اول ریاست جمهوری که در جوزجان به سر می برد، روش های نظامی و جنگی را به گارد ویژه اش آموزش داده و خودش مسلح شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دفتر مطبوعاتی جنرال عبدالرشید دوستم با نشر عکس هایی از این دوره آموزشی آورده است که «ستر جنرال عبدالرشید دوستم معاون نخست ریاست جمهوری روش‌ های نظامی و جنگی را به گارد خاص‌ اش که تحت آموزش قوماندان بابر دوستم قرار دارند، تشریح کرد».

در خبرنامه آمده است که جنرال دوستم این دوره آموزشی را در تمرینگاه نظامی در شهر شبرغان مرکز ولایت جوزجان روی دست گرفته و به صورت عملی گاردش را آموزش داد.

چگونگی استفاده از انواع سلاح ‌ها، موترهای نظامی و جنگی و دیگر وسایل نظامی در حالت جنگ و در میان مردم از جمله برنامه های آموزشی جنرال دوستم به گارد ویژه اش بوده است.

جنرال دوستم به گارد ویژه اش گفته است که یگانه راه پیروزی در برابر دشمن، به کارگیری بهتر و مسلکی از وسایط نظامی است که باید سربازان به آن بیشتر توجه داشته باشند.

به گفته وی، مال و جان مردم در جنگها زمانی محفوظ باقی می ‌ماند که سربازان معیارهای جنگی را رعایت نموده و به گونه‌ مسلکی به نبرد بپردازند.

گفتنی است که در این تمرینگاه؛ بابر دوستم فرزند جنرال دوستم، گارد ویژه معاون اول ریاست جمهوری را با روش‌ های جدید تحت آموزش‌ های نظامی و تخنیکی قرار می ‌دهد.

این در حالی است که چند روز پیش جنرال دوستم خطاب به طالبان مسلح گفته بود که 20 هزار سرباز منتظر صدایش هستند تا گلیم آنها را جمع کنند.

خبرهای مرتبط:

آموزشٰ

جنرال دوستم

جوزجان

طالبان

گارد ویژه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.