جمهوری اسلامی ایران خواهان روابط بیشتر به افغانستان است

12672165_970442566365319_7682855172234747622_oمرتضی سرمدی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران طی یک سفر عازم کابل شده و در دیدار مقامات ارشد افغانستان روی روابط بیشتر دو کشور همسایه تاکید کرده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، معاون وزیر امور خارجه ایران امروز چهارشنبه (۱۸ حمل) با رئیس جمهورغنی، رئیس اجرایی حکومت و وزیر امور خارجه دیدار های جداگانه داشت.

وی در دیدار با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان گفت که روابط میان دو کشور در حال گسترش است. وی اولویت جمهوری اسلامی ایران را تأمین و تحکیم روابط بیشتر با همسایه‌ها دانست.

وی با اشاره به نشست سازمان کنفرانس اسلامی که قرار است هفتۀ آینده در استانبول برگزار گردد گفت، با وجود سیاست تعاملی ایران با دنیا و حل مشکلات هسته‌ای، هنوز هم در منطقه فضای تقابل وجود دارد و این قابل نگرانی می باشد.

سرمدی گفت، انتظار ایران این است که نشست سازمان کشورهای اسلامی به میدان تقابل مبدل نگردد و سازمان کشورهای اسلامی برای حل تنش‌های موجود کمک نماید.

وی افزود که بعد از لغو تحریم‌ها بر ایران، فضای همکاری مناسب میان ایران و افغانستان بوجود آمده است و کشورش خواهان گسترش و تحکیم ارتباطات بیشتر با افغانستان می‌باشد.

با این حال رئیس جمهور غنی از ایران به عنوان همسایۀ نزدیک و همکار خوب با افغانستان یاد نموده، گفت که مناسبات میان دو کشور عمیق است و این روابط همچنان تداوم خواهد یافت.

رئیس جمهور غنی گفت، حلقۀ اول سیاست خارجی ما منطقه می‌باشد و نوع همکاری میان کشورها باید منتج به رفاه منطقه گردد. وی علاوه کرد که ضرورت به همکاری‌های بیشتر میان کشورهای منطقه می‌باشد که این موضوع باید به یک اصل مبدل گردد.

رئیس جمهور غنی لغو تحریم‌ها علیه ایران را تبریک گفت و آنرا برای ایجاد فرصت‌های بیشتر تجارتی در منطقه مهم خواند.

رئیس جمهور کشور خاطر نشان کرد که همه کشورهای اسلامی خواهان تحکیم روابط میان ایران و عربستان می‌باشند و ما تلاش خواهیم کرد، تا فضای اعتماد در زمینه به وجود آید.

وی افزود، ما خواهان این نیستیم که تنش‌های موجود منطقه به سازمان کنفرانس اسلامی انتقال داده شود.

رئیس جمهور غنی با اشاره به مبارزه جدی علیه تروریزم گفت، مبارزۀ ما علیه این پدیدۀ مخصوصاً داعش همچنان ادامه دارد. وی با تأکید گفت، زمانیکه این موضوع از جانب ما برای نخستین بار به کشورهای دنیا مطرح شد، آنان در آن زمان به این مهم توجه نکردند.

رئیس جمهور در اخیر گفت، ما از هر اقدام مثبت که باعث تحکیم ارتباطات بیشتر میان کشورهای منطقه گردد، استقبال می نماییم.