جمعیت اسلامی از موضع‌گیری ریاست جمهوری استقبال کرد

14 ژانویه 2017

جمعیت اسلامی افغانستان با انتشار بیانیه‌ای از موضع‌گيري رياست جمهوري پيرامون اظهارات اخير «عبدالحکیم مجاهد» يكی ازاعضای شوراي عالي صلح استقبال کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، «عبدالحکیم مجاهد» مشاور شورای عالی صلح افغانستان روز پنجشنبه هفته گذشته اظهارات توهین آمیزی را در باره «برهان دین ربانی» رئیس جمهور سابق و رئیس شورای عالی و « احمدشاه مسعود»‌قهرمان ملی کشور انجام داده بود.

در همین اظهارات توهین آمیز این عضو شورای عالی واکنش های زیادی به دنبال داشته است و عطامحمد نور والی بلخ و رئیس اجرایی جمعیت نیز خواستار بازداشت و محاکمه عبدالحکیم مجاهد شد و به دنبال آن ریاست جمهوری نیز اعلامیه صادر کرد.

در اعلامیه ریاست جمهوری گفته شده که بی احترامی به شخصيت ‎های ملی و رهبران افغانستان که برای همه هموطنان قابل احترام می ‎باشد را قابل قبول نمی‌داند.

در همین حال در بیانیه جمعیت اسلامی افغانستان آمده است که از موضع گیری مقام ریاست جمهوری کشور در پیوند به اظهارات اخیر مشاور شوراي عالي صلح و عضو پیشین گروه طالبان که در آن علاوه از توجیه اعمال جنایت کارانه گذشته و اکنون این گروه، پیرامون رهبر جهاد و مقاومت و شهید صلح افغانستان و همچنان قهرمان ملی کشور سخنان افتراآمیز و توهین بار صورت گرفته بود، استقبال می کند.

در بیانیه تاکید شده است که جمعیت اسلامی افغانستان در باور و عمل به اصل آزادی بیان به عنوان یکی از اصول جامعه مردم سالار همیشه پیش گام بوده است، همواره تأکید کرده که باید مثل همه جوامع مردم سالار دیگر، مرزهای آزادی بیان از اظهارات افتراآمیز، هتک حرمت و توهین به دیگران تفکیک و تعیین شود تا دشمنان آزادی بیان، با استفاده از آن، علیه این ارزش و دیگر ارزش های مدنی و همچنان جریحه دار ساختن احساسات عامه مردم، سوء استفاده ننمایند.

جمعیت اسلامی افغانستان از دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواسته همانگونه که در اعلامیه ریاست جمهوری تذکر رفته است، در جهت پیگیری اظهارات افترا آمیز این مشاور شوراي عالي صلح و عضو پیشین گروه طالبان، اقدامات عملی نماید تا از یک سو احساسات جریحه دار شده میلیون ها شهروند افغانستان التیام یافته و از جانب دیگر، با استفاده از آزادی بیان، کسی اعمال جنایت کارانه گروه طالبان و دیگر گروه های تروریستی را توجیه نکند.

استقبال از بیانیه ریاست جمهوری

جمعیت اسلامی

عبدالحکیم مجاهد

عضو شورای عالی صلح


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.