سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

جلوگیری از یک حمله بزرگ تروریستی در شهر کابل

imagesریاست عمومی امنیت ملی کشور از جلوگیری یک حمله بزرگ تروریستی در شهر کابل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شبکه تروریستی حقانی پلان داشت تا با استفاده از یک عراده موتر نوع سراچه تکسی بمب گذاری شده به یکی از تاسیسات مهم دولتی در شهر کابل حمله تروریستی را انجام دهند.

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی، این موتر بمب گذاری شده را قبل از رسیدن به هدف در مسیر شاهراه لوگر – کابل کشف و انتقال دهنده آن را نیز بازداشت کردند.

در این موتر مقدار زیادی مواد انفجاری، ماین های ضد تانک، خسته توپ و بم های دستی بطور بسیار ماهرانه کارگذاری شده بود.

با کشف موتر حامل مواد انفجاری و دستگیری انتقال دهنده آن از یک حمله خونین بزرگ تروریستی در شهر کابل جلوگیری به عمل آمد.