جلوگیری از یک حمله انتحاری در ولایت کاپیسا

۲۱ ثور ۱۳۹۴

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان در یک عملیات تجسسی از وقوع حمله انتحاری در ولایت کاپیسا در شمال کشور جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ماموران ریاست امنیت ملی هزار گل ولد کجل مسکونه قریه کره تاز مرکز ولایت کاپیسا که قصد انجام حمله انتحاری را داشت، همراه مقداری سلاح و مواد انفجاری بازداشت کرده اند.

از نزد این عامل انتحاری، یک عدد جلیقه انتحاری (واسکت)، ۲ میل سلاح کلاشنیکوف، یک میل تفنگچه، ۷ عدد بمب دستی، ۱۲ کیلوگرام مواد انفجاری و صدها فیر مرمی و سایر ادوات مختلف نظامی بدست آمده است.

با دستگیری عامل انحتاری و کشف سلاح و مهمات از یک حمله انتحاری و تهاجمی در ولایت کاپیسا جلوگیری به عمل آمده است.

امتحاری

بازداشت

جلوگیری

حمله

کاپیسا


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed