جلوگیری از غصب بیشتر از 16 هزار جریب زمین در افغانستان

۱۰ دلو ۱۳۹۵

وزارت عدلیه کشور اعلام کرده است که از غصب بیشتر از 16 هزار جریب زمین در سراسر افغانستان جلوگیری شده و در اختیار مالکان اصلی آنها قرار داده شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت عدلیه امروز (10دلو) با نشر خبرنامه ای گفته است که این زمین ها 16هزار و 194 جریب زمین است که بعد از دادگاه از غصب شان جلوگیری شده است.

در خبرنامه آمده است که در سال مالی ۱۳۹۵، بیش از ۱۶هزار و ۱۹۴ جریب زمین، ۲۷۱ باب دکان، ۶ دربند حویلی، یک آپارتمان، ۳۶ میلیون و ۳۴۶ هزار افغانی پول نقد و بیش از ۶۶۶ هزار دالر در مرحلۀ تمیز به نفع دولت فیصله شده است.

وزارت عدلیه از تمامی ادارات دولتی خواسته است تا در صورتی که اموال منقول و غیرمنقول شان توسط اشخاص و افراد، مورد تصرف غیرقانونی قرار گرفته باشد، اسناد و نمایندۀ شان را به این وزارت معرفی کنند تا از دارایی شان در دادگاه دفاع شود.

این در حالی است که غصب زمین یکی از مشکلات عمده در سراسر کشور است که بیشتر از سوی زورمندان، فرمانده هان محلی و در برخی موارد مقام های دولتی صورت گرفته است.

افغانستان

زورمندان

غصب زمین

وزارت عدلیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.