جلوگیری از سه رویداد انفجاری در قندوز

پولیس نظم عامهنیروهای پولیس امن و نظم عامه، از سه رویداد انفجار بمب در ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز در شمال کشور جلوگیری نمودند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، سه بشکه ماین ۲۰ کیلویی مملو از مواد انفجاری که ازسوی تروریستان به تازگی به هدف اعمال تروریستی و تخریبی در بازار ولسوالی دشت ارچی ولایت قندوز جاسازی شده بود، کشف شد.

این مواد انفجاری ظهر امروز شنبه (۹ عقرب) ازسوی نیروهای پولیس امن و نظم عامه کشف و از سه رویداد غم انگیز در این ولایت که منجر به شهادت ومجروحیت غیر نظامیان می گردید، جلوگیری شد.

مقام های محلی اعلام کردند که تروریستان و دشمنام صلح و ثبات مردم افغانستان میخواستند بار دیگر افراد بیگناه را درولسوالی دشت ارچی به خاک وخون بکشانند، که قبل از رسیدن به اهداف شوم شان این توطیه از سوی نیروهای پولیس کشف و خنثی شد.