جلوگیری از انفجار یک موتربمب گذاری شده در کابل

۱۶ میزان ۱۳۹۳

نیروهای ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، از وقوع انفجار یک موتر بمب گذاری شده در شهر کابل جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نیروهای امنیت ملی این موتر بمب گذاری شده را از ساحه حوزه سوم پولیس امنیتی کابل کشف و خنثی کرده اند.

مقام های امنیتی گفته اند که شورشیان می‌خواستند این موتر حامل مواد انفجاری را در شهر کابل انفجار دهند، اما این تصمیم آنان پیش از رسیدن به هدف توسط نیروهای امنیت ملی کشف و خنثی شد.

گفته می‌شود که بیش از 150 کیلوگرام مواد انفجاری در تایرهای موتر جاسازی شده بود تا در جادۀ فرودگاۀ بین المللی کابل انفجار داده شود.

 

امنیت

انفجار

خنثی

کابل

کشف


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.