جلوگیری از انفجار در نزدیکی یک لیسه نسوان در کندز

کندز یبا کشف و خنثی سازی یک حلقه ماین بشکه ای در نزدیکی یک لیسه دخترانه در شهر کندز، از یک انفجار قوی جلوگیری شد.

هجرت الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این ماین کنترول از راه دور شب گذشته از سوی شورشیان طالب در نزدیکی لیسه بی بی عایشه صدیقه در منطقه بندر امام صاحب شهر کندز جاسازی شده بود.

به گفته وی، نیروهای کشفی و تیم انجنیری پولیس کندز این ماین را امروز (۲۱حمل) کشف و خنثی کرده از یک انفجار شدید و تلفات جانی به مردم به ویژه دانش آموزان جلوگیری کردند.

اکبری اظهار داشت که این ماین به صورت ماهرانه در یک بشکه جاسازی شده بود و با سیستم کنترول از راه دور نیز مجهز بود.

وی میگوید که هدف ماین گذار شاگردان این لیسه بوده و قصد داشت در هنگام رخصت شدن دانش آموزان و معلمان، ماین جاسازی شده را انفجار بدهد.

Author