جلوگیری از انجام یک حمله خونین انتحاری در شهر کابل

ماموران ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان، شام امروز (۳۱ ثور) از انجام یک حمله خونین انتحاری در شهر کابل جلوگیری کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شام امروز یک عامل انتحاری قصد انجام حمله انتحاری را با استفاده از یک موتر بمب گذاری شده در شهر کابل داشت اما قبل از رسیدن به هدف توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی شناسایی و بازداشت شد.

ریاست عمومی امنیت ملی کشور با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد که یک عامل انتحاری با استفاده از یک عراده موتر بمب گذاری شده قصد انجام حمله انتحاری را در یکی از نقاط کلیدی شهر کابل داشته است.

این عامل انتحاری قبل از رسیدن به هدف شام امروز توسط ماموران ریاست عمومی امنیت ملی دستگیر شد و از یک حادثه خونین تروریستی در شهر جلوگیری بعمل آمده است.