جلسه گزارش‌دهی پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق اطفال در کابل

۸ قوس ۱۳۹۵

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی افغانستان نخستین جلسه روند گزارش دهی دوره یی دولت افغانستان پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق طفل را در کابل برگزارکرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه،  این جلسه صبح امروز، به ابتکار ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه، پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق طفل، برگزارشد.

این نشست با اشتراک حکمت خلیل کرزی معین سیاسی وزارت امور خارجه، خانم ادل خضر رئیس یونسیف در افغانستان، معینان  وزارت های معارف، کار و امور اجتماعی، اطلاعات و فرهنگ، رئیس کمیسیون نظارت از  تطبیق قانون اساسی، نمایندگان نهادهای مختلف دولتی و بین المللی برگزار گردید.

معین سیاسی وزارت امور خارجه در سخنرانی افتتاحیه خویش، هدف این نشست را راه اندازی دیالوگ و ایجاد زمینه های هماهنگی میان ادارت دولتی در راستای تهیه گزارش دولت افغانستان پیرامون سفارش های کمیته حقوق طفل سازمان ملل متحد خواند.

وی گزارش دهی را شیوه مناسب برای ارزیابی آنچه در راستای حمایت و پیشبرد حقوق طفل دانسته اظهار داشت: “دولت افغانستان به حیث عضو جامعه بین المللی متعهد است تا مفاد کنوانسیون حقوق طفل را با ساختارهای ملی خویش هماهنگ نموده و از تطبیق آن نظارت و گزارش ارائه نماید.”

همچنین خانم ادل خضر رئیس یونسیف در افغانستان، روی کمک های این اداره برای افغانستان صحبت نموده، روند گزارش دهی را فرصت خوب برای تطبیق این کنوانسیون خواند.

در ادامه، معین وزارت معارف و مشاورین وزارت های کار و امور اجتماعی و عدلیه روی نقش این وزارت ها در تطبیق کنواسیون حقوق طفل و تطابق آن با قوانین کشور صحبت نمودند.

نشست امروزی، با ارائه برنامه های تخنیکی روی چگونگی پیشبرد این روند توسط مئسوولین بخش های مربوطه ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان پایان یافت.

حقوق اطفال

کنوانسیون

گزارش دهی

ملل متحد

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.