جلسه شورای امنیت ملی به ریاست حامدکرزی برگزارشد

۳۰ سنبله ۱۳۹۳

جلسه شورای امنیت ملی تحت ریاست حامد کرزی رییس  جمهوری اسلامی افغانستان برگزار شد، وزرای بخش امنیتی گزارش خویش را در مورد وضعیت عمومی امنیتی کشور ارائه کردند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، شورای امنیت ملی افغانستان از توافق سیاسی میان نامزدان ریاست جمهوری در مورد تشکیل حکومت وحدت ملی و پایان دادن به بن بست انتخاباتی، اظهار خرسندی نموده و آن را به خیر و مصلحت مردم افغانستان دانست.

رئیس جمهور، از تلاش های مشاور امنیت ملی افغانستان و دفتر شورای امنیت ملی در پیشبرد صادقانه وظایف شان اظهار قدردانی نمود.

رئیس جمهور افزود که جلسه شورای امنیت ملی و دفتر این شورا نقش مهم و سازنده ای را در ارزیابی تهدیدات امنیت ملی و تدوین پالیسی های مهم در راستای تحکیم امنیت و ثبات کشور، ایفا نموده است.

در ادامه، شورای امنیت ملی مبتنی بر پیشنهادات وزارت معادن،  روی مشکلات امنیتی حوزه نفتی شمال و پروژه معادن مس عینک بحث نمود.

اعضای جلسه وزارت های بخش امنیتی را موظف کرد تا تدابیر جدی امنیتی را بخاطر مصئونیت پروژه های ملی از جمله حوزه نفتی شمال، پروژه معادن مس عینک و بند سلما روی دست گیرند. 

همچنان فیصله شد تا تمام کارمندان خدمتی قطعه محافظت مس عینک که در نقاط مختلف توظیف گردیده اند، دوباره به قطعه خود برگردند.

در اخیر، خانم شاه گل رضایی و محمد علی اخلاقی نمایندگان مردم غزنی در ولسی جرگه پیرامون مشکلات امنیتی ولایت غزنی به جلسه شورای امنیت ملی گزارش دادند.

شورای امنیت ملی هدایات لازم را در راستای تأمین امنیت ولایت غزنی صادر نمود.

[gsi

امنیت

برگزار

جلسه

ش.را

کرزی

مس عنک


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.