اسد ۲۲, ۱۳۹۹

جلسه امنیتی پولیس در باره تامین امنیت انتخابات برگزارشد

جلسه امنیتی پولیس به ریاست محمد عمرداوود زی وزیرامورداخله کشور به منظور تامین امنیت هرچه بهتر کمپاین های انتخاباتی نامزدان ریاست جمهوری در کابل برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این نشست به اشتراک معینان، روسای عمومی و فرماندانان پولیس وزارت امورداخله برگزار شد.

وزیرامورداخله،  ازکارکرد های نیروهای امنیتی به ویژه پولیس ملی ستایش نموده گفت: کمپاین های انتخاباتی به اشتراک ده ها هزارتن درولایات کابل، هرات، کندهار، هلمند، پکتیا، بلخ، بامینان، ننگرهار وسایرولایات کشوردرفضای امن برگزارگردیده وروند برگزاری چنین محافل درولایات مختلف کشورموفقانه ادامه دارد.

منسوبین پولیس ملی درهمآهنگی با اردوی ملی ونیروهای امنیت ملی، ظرفیت کاری وتوانایی خود را در این راستا به نمایش گذاشته واعتماد مردم را بیشترازپیش به خود جلب نموده اند.

وزیرامورداخله تصریح نمود که این وزارت ازتمامی امکانات دست داشته برای تامین امنیت کمپاین های انتخاباتی استفاده نموده وبه تمامی نیروهای پولیس دستورآماده باش کامل داده شده تا با تهدید های امنیتی مقابله نموده وبا حضور فعال در محلات کمپاین، به نامزدان ریاست جمهوری وشوراهای ولایتی درمورد امنیت شان اطمینان دهند.

وزیرامورداخله افزود که پولیس ملی آمادگی دارد تا امنیت کمپاین های انتخاباتی نامزدان را تامین نماید.

وزارت امورداخله یک بار دیگر با تاکید به نامزادان به ویژه نامزادان ریاست جمهوری گفته است که درهنگام راه اندازی کمپاین های انتخاباتی وسفرهای شان به ولایات کشور، با پولیس همآهنکی نموده وبا به کارگیری احتیاط وخویشتن داری ، پولیس را درپیشبرد ماموریت های امنیتی اش یاری بیشتررسانند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *