سرطان ۲۲, ۱۳۹۹

جلسه استیضاح وزیر داخله در مجلس آغاز شد

مجلس-نمایندگان-افغانستاناعضای مجلس نمایندگان افغانستان در نشست عمومی امروز خود “نورالحق علومی” وزیر امورداخله کشور را استیضاح کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این نشست وزیر امور داخله حضور یافته و به سوالات اعضای نمایندگان مجلس پاسخ ارایه می کند.

براساس قانون و صلاحیت های وظیفیوی، اعضای مجلس صلاحیت دارند که وزرای کابینه را به جلسه عمومی احضار نموده و پاسخ سوالات شان را دریافت کنند.

با این حال در صورت که وزیر نتواند به سوالات اعضای مجلس پاسخ های قناعت بخش ارایه کند اعضای مجلس با اکثریت آرا می توانند آن را سلب صلاحیت کند.

وزیر داخله در حالی برای استیضاح حاضر می شود، که هم اکنون وضعیت امنیتی در بسیاری از نقاط کشور خراب بوده و مردم از این ناحیه با مشکل روبرو هستند.