جسد یک خانم،کارمند گمرک فرودگاه کابل در لوگریافت شد

۱۹ عقرب ۱۳۹۳

مقام های محلی در ولایت لوگر می گویند که جسد یک خانم که دو روز قبل توسط افراد ناشناس ربوده شده بود را در این ولایت پیدا کرده اند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ملالی بنت خلیل الله کارمند مدیریت مسافرین آمریت گمرک فرودگاه بین المللی حامد کرزی در کابل بود.

این خانم دو روز قبل توسط افراد مسلح ناشناس ربوده شده بود، جسد وی توسط نیروهای امنیتی در مربوطات ولایت لوگر یافت شده است.

وزارت مالیه کشور با انتشار خبرنامه ای اعلام کرد که خانم ملالی به صورت بی رحمانه به قتل رسیده است.

در خبرنامه آمده است این کارمند مدیریت مسافرین آمریت گمرک فرودگاه بین المللی حامد کرزی بود که دو روز قبل توسط اشخاص نامعلوم ربوده شد و جسد وی در مربوطات ولایت لوگر یافت شده است .

تاکنون کسی مسئولیت قتل این خانم را به عهده نگرفته است.

پولیس

ربوده شده

کابل

کارمند

کشته

گمرک

لوگر

مالیه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.