جزئیات طرح آتش بس ۱۰ ساله در مذاکرات محرمانه حماس با رژیم اسرائیل

بنابر اطلاعات واصله از منابع آگاه در استخبارات مصر، جنبش حماس در مذاکرات خود با رژیم اسرائیل به دنبال آتش بس۱۰ ساله ای است که

11692970_918798971514557_1646277845_nبنابر اطلاعات واصله از منابع آگاه در استخبارات مصر، جنبش حماس در مذاکرات خود با رژیم اسرائیل به دنبال آتش بس۱۰ ساله ای است که در صورت قبول شروط خفت بار اسرائیل در این دوره ۱۰ ساله؛ حماس بطور کامل خلع سلاح شده و عملیات پاکسازی غزه از هرگونه سلاح حتی سلاح کمری که آرمان اسرائیل است محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، هر چند اسرائیل بیشتر از حماس، مشتاق انجام چنین آتش بسی است ولیکن روند مذاکرات به گونه ای است که حماس طالب آتش بس بوده و اسرائیل شروط خود را مطرح می کند.

براساس توافق صورت گرفته در صورت برقراری آتش بس، حماس موظف خواهد بود به عنوان حاکم غزه (درچارچوب اسرائیلی) برای تضمین این آتش بس کلیه گروه های جهادی و مقاومتی در غزه را مهار و تحت کنترل خود در آورده و پروسه خلع سلاح آنها را تحت نظارت خاص اجرایی نماید.

در این صورت اسرائیل توان وانرژی خود را صرف مقابله با گروه های جهادی غزه نکرده وبدون دغدغه وبا فراغ بال طرح گسترش اراضی خود وسیطره کامل برکرانه را دنبال خواهد کرد.