جرم در افغانستان، زندان در جمهوری چک

۶ جدی ۱۳۹۴

minister-of-foreign-affairs-phone-conversation-with-the-foreign-minister-of-czech-republic-regarding-an-afghan-citizen-mainیک بازرگان افغانستان که در داخل کشور جرمی انجام داده است، با ویزای قانونی در کشور جمهوری چک زندانی شده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور خارجه به تازه گی خواهان واگذاری این بازرگان به نهادهای عدلی و قضایی کشور شده و از مقام های جمهوری چک خواهان واگذاری وی شده است.

در خبرنامه وزارت امور خارجه آمده است که صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه این موضوع را در تماس تلیفونی با لبومیر زاورالک، همتای چکی اش درمیان گذاشته و گفته است که احمد پرویز آرین پور به اتهام جرمی که گفته می شود در افغانستان مرتکب شده هم اکنون در جمهوری چک در بازداشت به سر می برد.

وزیر امور خارجه از همتایش خواسته است تا با در نظرداشت اصول حقوق بین الملل، این بازرگان را که ویزای اقامت آن کشور را دارد به نهادهای نافذ کننده قوانین در افغانستان سپرده شود.

ربانی افزود که اتهام ارتکاب جرم در افغانستان بر آرین پور وارد شده و نامبرده باید از سوی نهادهای عدلی و قضایی افغانستان مورد پیگرد و بازپرس قرارگیرد.

در عین حال، وزیر امور خارجه چک، اظهار داشت که موضوع با وزارت عدلیه آن کشور در میان گذاشته می شود و نتیجه آن از طریق سفارت جمهور چک در کابل به وزارت امور خارجه افغانستان گزارش داده می شود.

احمد پروی،

جرم ،

چک،

عدلی،

قضایی،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed