اسد ۲۳, ۱۳۹۹

جان باختن اعضای فامیل رئیس مجلس در حادثه ترافیکی

Abdul-Rauf-Ibrahimiدر نتیجه یک حادثه ترافیکی در ولسوالی امام صاحب ولایت کندز، چهار عضو فامیل رئیس مجلس نماینده گان کشته شده و هفت تن دیگر زخم برداشت.

محفوظ الله اکبری، سخنگوی فرماندهی پولیس ولایت کندز به خبرگزاری خاورمیانه گفت که این حادثه شام دیروز در منطقه دشت آبدان زمانی رخ داد که موتر فرمانده پولیس ولسوالی امام صاحب با موتر باربری برخورد کرد.

به گفته وی، در این حادثه چهار عضو فامیل عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده گان کشته شده و هفت تن دیگر نیز زخم برداشته است.

اکبری در مورد هویت زخمیها و این که آیا فرمانده پولیس ولسوالی امام صاحب نیز شامل آنها است، معلومات ارائه نکرد.

در عین حال، شماری از نماینده گان مجلس می گویند که در بین کشته شده گان این حادثه، مادربزرگ و سه پسر کاکای رئیس مجلس شامل هستند.