اسد ۲۴, ۱۳۹۹

جامعه جهانی افغانستان را تا که نیاز است کمک می کند

KHAWAنماینده سازمان ملل متحد در افغانستان تعهد می سپارد که جامعه جهانی مردم افغانستان را تا که نیاز است کمک می کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تدامیچی یاماموتو نماینده سازمان ملل متحد(UN) طی یک سفر رسمی که عازم ولایت بغلان شده است در دیدارش با مقام های محلی این ولایت از ادامه کمک های دوامدار جامعه جهانی برای مردم و حکومت افغانستان خبر داد.

این مقام بلندپایه سازمان ملل متحد اضافه کرد که مردم افغانستان بیشتر ازین به کمک های جامعه جهانی نیاز دارند و جامعه جهانی نیز تا وقتی که ضرورت احساس می شود به کمک با افغانستان متعهد است.

همچنان وی درین دیدارش با مقام های محلی ولایت بغلان تعهداتی در قسمت کمک در بخش های معارف، صحت، زراعت، انکشاف و امنیت را به آنان سپرد.

او امیدواری کرد بر اساس موافقه صورت گرفته، امنیت در بغلان بهتر خواهد شد و زمینه های بیشتری برای رشد و انکشاف زیربناها درین ولایت مساعد می گردد.

عبدالستار بارز والی بغلان نیز خوشبین بهتر شدن اوضاع در بغلان است و سفر نماینده سازمان ملل را به این ولایت مؤثر بر وضعیت انکشافی، امنیتی و سایر بخش های دیگر می خواند.