ثبت نام ۴۸ هزار دانش آموز افغانستان در مکاتب ایران

13931018000228_PhotoLبیش از ۴۸ هزار دانش آموز مهاجر فاقد مدرک افغانستان در مکتب های ایران ثبت نام شده و از نعمت سواد برخوردار می شوند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ثبت و راجستر دانش آموزان فاقد مدرک افغانستان، بعد از مذاکرات روسای جمهور افغانستان و ایران مورد تائید قرار گرفته و از ابتدای ماه اسد به صورت رسمی آغاز شد.

دکتر ذوالفقاری معاون وزارت امور داخله ایران در این رابطه می گوید که تا حال؛ حدود ۴۸ هزار دانش آموز غیر مجاز (فاقد مدرک) افغانستان، در مکاتب ثبت نام کرده اند.

وی با اشاره به همکاری ایران در زمینه تحصیل مهاجرین افغانستان، بهره مندی از توان علمی و تحصیلی مهاجرین افغان را در توسعه ایران مثبت ارزیابی کرد.

به گفته ذوالفقاری، تاکنون همکاری های خوب و مناسبی میان دو کشور صورت گرفته و زمینه تداوم و تقویت این نوع همکاری ها فراهم است.

اجرای طرح ثبت نام دانش آموزان فاقد مدرک افغانستان در مکاتب ایران مبنی بر ضرورت حضور قانونمند و بهره مندی مهاجرین افغانستان حاضر در ایران و استفاده آنها از امکانات علمی و آموزشی با همکاری وزارتخانه های صحت، و معارف آغاز شده است.

در مرحله ثبت نام صرفاً کودکان بین سنین ۷ تا ۱۸ سال که خانواده های فاقد مدرک قانونی یا دارای مدارک فاقد اعتبار می توانند حضور داشته باشند.