تیم ملی کرکت افغانستان تیم ایرلند را شکست داد

۲۲ حوت ۱۳۹۵

تیم ملی کرکت افغانستان را در مسابقات جهانی، بیست آوره برای سومین بار تیم ملی ایرلند را شکست داد و به قهرمانی رسید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، تیم ملی کرکت افغانستان امروز یکشنبه در مصاف تیم ملی ایرلند رفت و برای سومین بار با شکست تیم ایرلند به قهرمانی رسید.

این برای سومین بار است که تیم ملی کرکت افغانستان تیم ملی ایرلند را شکست داده به قهرمانی می رسد.

افغانستان

ایرلند

تیم کرکت

شکست تیم ایرلند در افغانستان

مسابقات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.