تکمیل روند انتقال مواد به تمامی مراکز انتخاباتی در زون غرب کشور

خبرگزاری خاور میانه – هرات

پروسه انتقال مواد انتخابات به تمامی مراکزانتخاباتی زون غرب کشور تکمیل شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مقامهای ارتش درغرب کشور گفته اند روند پروسه انتقال مواد انتخاباتی به تمامی سایت های انتخاباتی ساحات ولایات زون غرب کشور تکمیل شده است.

آنان میگویند: مواد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده ؛ در ۳۹ ولسوالی ولایات هرات – فراه – غور و بادغیس با کمک نیروهای زمینی و هوایی ارتش در غرب کشور جابجا شده است.

درهمین حال مقامهای امنیتی در غرب کشور ازآمادگی های کامل برای تامین امنیت سایت های انتخاباتی در مرکز و ولسوالی های غرب کشور خبر میدهند.

جنرال تاج محمد جاهد فرمانده نیروهای ارتش در غرب کشور میگوید: درحال حاضر پروسه انتقال وجابجایی مواد انتخاباتی درمراکزوولسوالی های ولایات زون غرب کشور تکمیل گردیده است.

به گفته وی، نیروهای ارتش به کمک کارمندان انتخاباتی توانسته اند تا مواد اساسی پروسه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را ؛ درتمامی ۳۹ ولسوالی غرب کشور انتقال دهند.

به گفته فرمانده نیروهای ارتش غرب کشور؛ آنان تلاش خواهند نمود تا ازلحاظ لوژیستیکی همکارخوب کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان باشند.

مقامهای ارتش غرب افغانستان میگویند: ازروزشنبه هفته آینده روی پلان گذاری امنیت انتخابات درزون غرب کشور کارشان را عملا آغازخواهند نمود.

آنان میگویند: پلان گذاری و تطبیق نقشه ی امنیتی انتخابات را  با هماهنگی سایر ارگانهای امنیتی و مردم زون غرب افغانستان انجام خواهند داد.

جنرال جاهد فرمانده نیروهای ارتش غرب کشور همچنان افزود: پروسه توزیع کارتهای رای دهی به مردم درتمامی ولسوالی های غرب افغانستان جریان دارد.

درحالی مقامهای ارتش ملی در غرب کشور ازانتقال کامل مواد انتخاباتی به تمامی سایت های انتخاباتی در زون غرب  کشور خبر میدهند که نگرانی ها ازعدم  تمایل شماری زیادی از مردم برای اشتراک درانتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۳ هجری شمسی روزبروز افزایش میابد.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *