توقف فعالیت بزرگترین فابریکه ی ذوب فولاد کشور

خبرگزاری خاور میانه – به گزارش خبرنگار حوزه جنوب غرب

مسئولان اداره حمایت ازسرمایه گذاری خصوصی درهرات میگویند:به دلیل عدم حمایت لازم دولت از سرمایه گذاران خصوصی دراین ولایت به زودی بزرگترین فابریکه ذوب فولاد درکشور ازفعالیت بازمیماند.

آنان همچنان میگویند: به دلیل عدم صدور ویزا ازسوی فرماندهی امنیه هرات برای مهندسان خارجی فابریکه کابل فولاد درشهرک صنعتی هرات ؛ به زودی کارش متوقف خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه – شفیق احمد احمدی رئیس اداره حمایت ازسرمایه گذاری خصوصی یا آیسا درهرات میگوید: فرمانده امنیه هرات برای ۵ تن از مهندسان خارجی فابریکه ذوب فولاد کابل درشهرک صنعتی هرات ویزا صدور نکرده است و این امرممکن باعث توقف فعالیت این فابریکه گردد.

وی میگوید: دولت نه تنها ازسرمایه گذاری خصوصی درداخل کشور  حمایت نکرده است بلکه دیده میشود برخی ها درداخل نظام به فکر ضربه وارد کردن بهسرمایه گذاری  و صنعت داخلی به نفع خارجی ها هستند.

به گفته احمدی ؛ درگذشته برای اتباع خارجی درهرات ویزا صدور میشد اما این روند به دلایل نامعلومی متوقف شده است. به گفته رئیس اداره آیسا درهرات ؛ دولت همواره ازحمایت سرمایه گذاریدرکشورشعارداده ولی درعمل برخلاف آن ثابت گردیده است.

درهمین حال آقای وردک رئیس و سرمایه گذاری فابریکه ذوب فولاد درشهرک صنعتی هرات نیزدولت را به عدم حمایت ازسرمایه گذاران متهم می نماید. وی هشدارمیدهد: تا ۵ روز دیگر اگر برای مهندسان خارجی فابریکه اش ویزا صادر نگردد ؛ فعالیت های این فابریکه ذوب آهن متوقف ؛ و ۷۰۰ تن از کارگران شان بیکار میشوند.

وی میگوید: درحال حاضر نزدیک به ۲۵ میلیون دالر دراین فابریکه ذوب فولادسرمایه گذاری شده که همه این سرمایه ها به حدر  رفته است.درهمین حال فرمانده امنیه هرات میگوید: براساس مکتوب رسمی از که ازسوی ریاست پاسپورت وزارت داخله کشور به آنان رسیده است ؛ بعدازاین صدور ویزابرای اتباع خارجی به دستور درولایات نه بلکه درمرکز کشور صورت میگیرد.

فرمانده امنیه هرات نیز تایید میکند که امر باعث دلسردی سرمایه گذاران گردیده است.گفتنی است درحالی از توقف فعالیت بزرگترین فابریکه ذوب آهن کشور درهراتخبر داده میشود که این فابریکه حدود ۱۰ ما قبل باسرمایه  ابتدایی ۱۲ میلیون دالر درشهرک صنعتی هرات به فعالیت آغازنمود.

درآن زمان والی هرات گشایش این فابریکه را بزرگترین فعالیت اقتصادی درعرصه ی رشد صنعت کشور  طی ۱۱ سال گذشته خوانده بود.

Author

About Author

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *