سرطان ۲۱, ۱۳۹۹

توفان سلب صلاحیت وزرا در مجلس نماینده گان

سه وزیر حکومت وحدت ملی که نتوانستند قناعت مجلس نماینده گان را به دست بیاورند، از وظیفه سلب صلاحیت شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، صلاح الدین ربانی، وزیر امور خارجه، محمود بلیغ، وزیر فواید عامه و نسرین اوریاخیل، وزیر کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین به نشست استیضاح امروز (22عقرب) مجلس نماینده گان حضور یافتند.

این وزرا به دلیل مصرف کردن کمتر از 70درصد بودجه انکشافی شان به مجلس حضور یافتند؛ اما پاسخ های آنها قناعت نماینده گان را کسب نکرد.

هرچند وزرای خارجه و کار و امور اجتماعی اظهار داشتند که آنها مدتی بعد از آغاز سال مالی به کار گماشته شده اند؛ اما نماینده گان از این اظهارات قانع نشده و هر سه وزیر امروزی را سلب صلاحیت کردند.

در رایگیری برای اعتماد و عدم اعتماد، صلاح الدین ربانی با 140 رای عدم اعتماد، 58 رای اعتماد، 6 رای سفید و 3 باطل، نسرین اوریاخیل با 144 رای عدم اعتماد، 56 رای اعتماد، 5 رای سفید و 2 رای باطل و محمود بلیغ با 164 رای عدم اعتماد، 33 رای اعتماد، 6 رای سفید و 4 رای باطل، از سوی مجلس سلب صلاحیت شدند.

عبدالرووف ابراهیمی، رئیس مجلس نماینده گان بعد از ختم رایدهی، از رئیس جمهور خواست تا هرچه زودتر افراد جدید را برای سه وزارت خانه یادشده معرفی کند.

گفتنی است که هفته پیش مجلس نماینده گان تصمیم گرفت وزرایی را که کمتر از 70 درصد بودجه انکشافی را مصرف کرده اند، مورد استیضاح قرار دهد.

بر اساس اعلام مجلس نماینده گان، 17 وزیر کابینه حکومت وحدت ملی کمتر از 70درصد بودجه انکشافی شان را در سال مالی گذشته مصرف کرده و روزانه سه تن آنها در نشست استیضاح مجلس حضور خواهند یافت.

باید دید که آیا توفان سلب صلاحیت وزرا از سوی مجلس نماینده گان در روزهای بعد نیز ادامه خواهد یافت یا خیر؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *