توزیع تصدیقنامه به اشتراک کنندگان کانکور ورودی وزارت خارجه

17 سپتامبر 2014

وزارت امور خارجه به 48 تن اشتراک کنندگان موفق کانکور ورودی به این وزارت تصدیقنامه توزیع کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ضرار احمد عثمانی وزیر امور خارجه عبید الله عبید وزیر تحصیلات عالی، عتیق الله عاطفمل معین اداری وزارت امور خارجه، گل حسن ولیزی معین اداری و مالی وزارت تحصیلات عالی و رؤسای شعبات وزارت امور خارجه، برای 48 تن از اشتراک کنندگان موفق امتحان کانکور ورودی وزارت امور خارجه تصدیق نامه های موفقیت توزیع کردند.

وزیر امور خارجه در این محفل گفت: امتحان کانکور ورودی در وزارت امور خارجه به هدف انتخاب شایسته ها و ایجاد ظرفیت خوب در حال و آینده این وزرات برگزار گردید تا با انتخاب جوانان با استعداد و آگاهی همچون شما به نسل های امروز و فردای کشور زمینه بهتر زیستن را آماده نموده باشیم.

وی تاکید کرد: ما با ورمندم که هر یک از شما به عنوان جوانان شایسته و پرکار، با درک مشکلات فعلی، مصدر خدمت به مردم افغانستان گردیده و از منافع ملی وعزت کشور به درستی دفاع خواهید نمود.

در ادامه عبیدالله عبید وزیر تحصیلات عالی کشور ضمن سخنانی راه یابی جوانان با استعداد به وزارت امور خارجه را به آنان تبریک گفته افزود: “جای خوشی و افتخار است که در این برهه حساس کشور جوانان بدون تبعیض و با راه اندازی امتحان شفاف که ما نیز ناظر آن بودیم به وزارت ا مور خارجه کشور جذب می گردند.

در اخیر، تصدیق نامه های ترتیب شده توسط وزرای محترم امور خارجه و تحصیلات عالی، معینان اداری این وزارت ها و رؤسای وزارت امور خارجه به اشتراک کنندگان موفق امتحان کانکور ورودی وزارت امور خارجه توزیع گردید.

امتحان کانکور ورودی وزارت امور خارجه در دو مرحله برگزار گردید. در مرحله نخست، از جمع بیشتر از یکهزار و سه صد تن فارغان رشته های حقوق و علوم سیاسی، ژورنالیزم، اقتصاد، ادبیات و رشته های مرتبط به سویه های لیسانس و ماستر 175 تن به مرحله دوم راه یافته و از این جمع 48 تن شان موفق به راهیابی به وزارت امور خارجه گردیدند.

توزیع تصدیقنامه،

کانکور ورودی،

موفق

وزارت خارجه


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.