توتاپ از سالنگ می گذرد

۱۴ ثور ۱۳۹۵

11728724_814336908683691_4673475329254760945_oحکومت وحدت ملی بر عملی شدن پروژه انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ تاکید کرده و می گوید که تغییر این مسیر به بامیان، به زمان و امکانات زیادی نیاز دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزیر انرژی و آب و نماینده گان وزارت های انکشاف دهات و فواید عامه به همراه رئیس شرکت برشنا با حضور در کنفرانس خبری، در مورد پروژه توتاپ معلومات ارائه کردند.

علی احمد عثمانی، وزیر انرژی و آب در سخنانی بر عملی شدن پروژه انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ تاکید کرده و گفت :«این پروژه در سال 2013 آغاز شده و کارهای مقدماتی آن نیز انجام شده بود و تغییر این مسیر به زمان و امکانات زیاد نیاز دارد.»

به گفته وی، در زمان فعلی و روزهای اخیر تنها بحث تغییر مسیر بوده و عملی شدن پروژه توتاپ در دوره حکومت حامد کرزی عملی شده بود.

عثمانی اظهار داشت که پروژه توتاپ را کشور جاپان و بانک انکشاف آسیایی تمویل می کنند و این دو تمویل کننده نیز ضرب الاجل داده بودند تا مسیر انتقال برق نهایی شده و کار آنها نیز آغاز شود و به همین منظور حکومت تصمیم گرفت تا مسیر سالنگ برای این پروژه در نظر گرفته شود.

بر اساس معلومات منبع، هر دو مسیر از سوی حکومت در نظر گرفته شده و مورد بررسی قرار گرفته بود و با توجه به اینکه عملی شدن توتاپ از مسیر بامیان، ارزان تر و کوتاهتر است؛ اما تغییر مسیر به هزینه زیادی برای سروی و زمان زیادی برای کارهای مقدماتی نیاز داشت و با توجه به ضرب الاجل تمویل کننده گان، غیر ممکن به نظر می رسید.

با این حال، وزیر انرژی و آب وعده داد که در هر صورت ممکن، برق به ولایت های مرکزی انتقال داده شده و این ولایت ها نیز از نعمت برق مسفید می شوند.

عثمانی اظهار داشت که برای انتقال برق به ولایت بامیان نیز بانک انکشاف آسیایی تعهد مالی داده است و با انتقال توتاپ به کابل، از مسیر ولایت پروان برق به بامیان انتقال داده می شود.

بر اساس گفته های وی، تغییر مسیر توتاپ به بامیان، عملی نشده و کار برای انتقال آن از سالنگ نیز آغاز می شود.

در عین حال، میرویس عالمی، رئیس برشنا نیز تاکید کرد که در صورت تاخیر در انتقال برق توتاپ، تا دو سال دیگر در ماه زمستان پرچاوی برق به 70درصد و کابل هیچ شبی برق نخواهد داشت.

این در حالی است که شماری از مقام های حکومتی و دولتی در واکنش به انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ واکنش نشان داده و آن را نوعی تبعیض دانسته و خواهان انتقال این پروژه به بامیان شده اند و برای تغییر مسیر نیز تا روز پنجشنبه هفته روان به حکومت وقت داده اند.

بامیان،

برق،

توتاپ،

حکومت،

سالنگ،

عثمان،

کابل،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed