توتاپ؛ مظاهره در مزار و غزنی، مسدود شدن بازار در ولایت های شرقی

indexشماری از باشندگان ولایت های بلخ و غزنی با راه اندازی راهپیمایی گسترده در شهرهای مزار و غزنی، خواهان انتقال برق ۵۰۰ کیلو ولت ترکمنستان، از مسیر بامیان ــ میدان ‌وردک شدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، اعتراض‌ کنندگان پارچه ها و نوشته هایی را حمل می کردند که تصمیم اخیر حکومت را ناعادلانه خوانده و خواهان تجدید نظر رهبران حکومت وحدت ملی در مورد توتاپ شدند.

مظاهره کننده گان غزنی و بلخ، در پایان اعلامیه ‌ای را خواندند که بر اساس موادی از آن، انکشاف متوازن یاد شده و به صورت جدی خواهان تطبیق توتاپ از مسیر بامیان ـ میدان وردک شدند.

به گفته مظاهره کننده گان اگر حکومت در تصمیم خود تغییر نیاورد، برای حق طلبی شان دست به مظاهره های گسترده تر در سراسر کشور خواهند زد.

از سوی دیگر، بازاریان و کسبه کاران شهرهای گردیز، شرن و خوست نیز با مسدود کردن دوکان هایشان خواهان انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ شدند.

این کسبه کاران همراه به مردم ولایت های خوست، پکتیا و پکتیکا دست به مظاهره زده و از تصمیم حکومت مبنی بر انتقال توتاپ از مسیر سالنگ حمایت کردند.

پروژه انتقال برق توتاپ از مسیر سالنگ و یا هم بامیان، به یکی از معضلات جدی در طول روزهای اخیر بدل شده است به صورتی که جنبش روشنایی فردا را روز مظاهره میلیونی در سراسر کشور اعلام کرده و خواهان انتقال توتاپ از ولایت های مرکزی شده است.

Author