اسد ۲۳, ۱۳۹۹

توافق همکاری های مشترک میان چین، افغانستان و پاکستان

وانگ یی وزیر خارجه چین که بنابر دعوتِ دولت افغانستان و پاکستان وارد این کشورها شده بود به روزهای ۲۴ و ۲۵ جون ضمن دیدار با مقامات افغانستان و پاکستان روی همکاری های مشترک سه جانبه به توافق رسیدند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در جریان این دیدارها هر سه طرف حملات تروریستی اخیر در افغانستان و پاکستان را محکوم کرده و به خانواده های قربانیان ابراز تسلیت و با زخمی ها و آنانیکه از حوادث یادشده متأثر گردیدند، ابراز همدردی نمودند.

همچنین هر سه طرف، در مورد اوضاع افغانستان، روابط میان افغانستان و پاکستان و همچنان همکاریهای سه جانبۀ چین – افغانستان – پاکستان، بصورت عمیق و همه جانبه بحث وتبادل نظر نموده اعلامیه صادر کردند.

براساس این اعلامیه هر سه طرف متعهد به حفظ صلح و ثبات در منطقه، افزایش اتصالات و ارتباطات منطقه یی و همکاریهای اقتصادی بوده وخواهان ارتقا و گسترش دامنۀ امنیت و توسعۀ مشترک میباشند.

افغانستان و پاکستان خواستار بهبود روابط باهمدیگر بوده و خواهان تقویت اعتمادِ متقابل سیاسی، افزایش همکاریها در زمینه های مختلف به شمول مبارزه بر علیه تروریزم و رویاروئی مشترک با چالشهای امنیتی میباشند.

همچنین جانب چین امیدوار است تا افغانستان و پاکستان بتوانند روابط خوب و پایداری داشته و بر ارائه کمکهای لازم در زمینه بر اساس نیازهای طرفین، تمایل داشته باشند.

براساس اعلامیه، افغانستان و پاکستان در راستای ایجاد یک میکانیزم مدیریتِ بحران، به شمول پیشگیری از طریقِ تبادل معلوماتِ استخباراتی به موقع و مؤثر و اتخاذ تدابیر مشترک دیگرِ موردِ نظر، به توافق رسیده اند.

این توافق، هردو طرف را قادر می سازد تا ارتباطات و گفتگوهای مؤثر و به موقع را در جهتِ مبارزه با تروریزم و حالات اضطراری دیگر با هدفِ یافتنِ راه حل های مناسب از طریق گفتگو و مشاورت و جلوگیری از بدتر شدن اوضاع که ممکن است تأثیرات منفی را بر روابط طرفین بگذارد، داشته باشند. جانب چین، از ایجادِ یک چنین میکانیزمی، پشتیبانی میکند.

همپنان هر سه جانب، موافقت کرده اند تا میکانیزم گفتگوهای وزیران خارجۀ چین – افغانستان – پاکستان را تأسیس نموده و پیرامونِ مسائل موردِ اهتمامِ مشترک که با همکاریهای اقتصادی آغاز خواهدشد، همکاری نمایند.

براساس اعلامیه، هر سه جانب باور دارند که آشتی ملی راه حل اساسی مسئلۀ افغانستان است. مسئله ای که نمیتواند از طریق توسل به خشونت حل و فصل گردد. چین وپاکستان از روندِ آشتی ملی ” تحتِ رهبری ومالکیت افغانها ” حمایت نموده و آماده اند تا نقشِ مؤثر و سازنده ای را در پیشبردِ پروسۀ مذکور، ایفا کنند. هر سه طرف، از طالبان افغانی دعوت مینمایند تا به پروسۀ آشتی ملی به زودترین فرصت ممکنه، بپیوندند.

افغانستان – پاکستان و چین اعتقاد کامل دارند که گروه همآهنگی چهارجانبه، باید یک بار دیگر اِحیا شود تا محیط و بسترِ مناسبی را برای گفتگوهای صلح وپیوستن طالبان به این گفتگوها، ایجاد کند.

همچنین هر سه طرف، از ابتکار پروسۀ کابل حمایت نموده و به این نظر میباشند که گروه تماسِ همکاریهای شانگهای – افغانستان بایست به زودترین فرصتِ ممکنه اِحیاء گردد تا نقش سازنده ای را در جهت پیشبردِ فرآیندِ آشتی ملی افغانستان، بازی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *