تهران، میزبان کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی

AFبعد از چهار سال وقفه، پنجمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی افغانستان و ایران، به میزبانی تهران برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این اجلاس با حضور اکلیل حکیمی، وزیر مالیه و رئیس کمیسیون افغانستان و رحمانی فضلی وزیر داخله و رئیس ایرانی کمیسیون، سه شنبه و چهارشنبه (۱۹ و۲۰اسد) برگزار می شود.

این اجلاس در قالب چندین کارگروه تخصصی خواهد بود که از آن جمله؛ کارگروه «همکاری های تجاری و اقتصادی»، «کارگروه همکاری های انرژی، آب و محیط زیست»، «کارگروه همکاری های علمی، فرهنگی، هنری وسلامت»، «کارگروه همکاری حمل و نقل ارتباطات و ترانزیت» و «کارگروه همکاری های ولایتی، بخش خصوصی و سایر موارد» پیش برده می شود.

در خبرنامه وزارت داخله ایران آمده است که در این اجلاس، هیئت های دو کشور ضمن بررسی روند اجرای بندهای چهارمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دوجانبه، در خصوص اجرایی کردن توافقات گذشته به ویژه موارد مهم همکاری ها، در حوزه های مختلف رایزنی و تبادل نظر خواهند داشت.

بر اساس برنامه های از پیش تعیین شده، قرار است در حاشیه این اجلاس، وزیر مالیه افغانستان و وزیر داخله ایران با یکدیگر دیدار و درباره تحکیم و گسترش مناسبات دو کشور به ویژه در عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی و سرمایه گذاری و نیز برخی مسائل منطقه ای و بین المللی، بحث وتبادل نظر کنند.

با تلاش فراوان، وزارت مالیه در این رابطه معلومات ارائه نکرد.

این در حالی است که در چند روز اخیر مقام های بلند رتبه افغانستان به ایران سفر کرده و بر تحکیم روابط دوجانبه تاکید کرده اند، والی های مرزی هرات، نیمروز و فراه و روز گذشته محمد حنیف اتمر، مشاور امنیت ملی کشور از جمله مقام هایی هستند که در جریان ده روز گذشته به ایران سفر کرده اند.

 

Author