تهدید اخوان المسلمین اردن مبنی بر پیوستن به داعش

شورى-جماعه-الإخوان-المسلمین-09پس از آنکه چهارشنبۀ گذشته، دولت اردن دفاتر اخوان المسلمین در این کشور را به بهانۀ غیرقانونی بودن این حزب، مهر و لاک نمود برخی اخبار از تهدید مسئولین این حزب مبنی بر پیوستن به داعش حکایت دارد.

همچنین پولیس اردن روز گذشته، در راستای مهر و لاک دفاتر اخوان المسلمین، اقدام به مهرو لاک دفتر مرکزی “جبهۀ عمل اسلامی” که حزبی اخوانی و دارای مجوز فعالیت در اردن است نمود که با مخالفت مسئولین این دفتر مواجه شد.

دولت اردن نیز در اولین اقدام رسمی پس از این واقعه، با بیان تصمیم خود مبنی بر مهرو لاک تمامی دفاتر اخوان المسلمین  از این حزب خواست که از حدود قانون تخطی نکند.