تن فروشی، تجاوز، قاچاق؛ سرنوشت پناهجویان

۲۹ میزان ۱۳۹۵

از دو سال به این سو، خیل عظیمی از شهروندان کشورهای جنگ زده از جمله افغانستان «دل را به دریا» زده و راه سخت مهاجرت به کشورهای اروپایی را در پیش گرفتند.

در این میان، جوانان، نوجوانان و کودکان بخش عمده پناهجویی را تشکیل می دادند که دلیل تمام آنها نبود کار و امنیت در کشورشان است.

بدتر شدن وضع امنیت، بیکاری مفرط برای قشر تحصیل کرده، افزایش جرایم جنایی و دیگر عوامل باعث شد تا بیش از 200 هزار شهروند به شمول جوانان و نوجوانان کشور را ترک کرده و راه اروپا را در پیش بگیرند.

از میان این شمار عظیم، تعداد محدودی به هدفی که می خواستند (قبولی در کشور مقصد) رسیدند و شمار زیادی از آنها نزدیک به دو سال می شود که در پناهگاه ها و کمپ ها حضور دارند.

حضور دوساله در پناهگاه ها و یا کمپ ها با توجه به مشکلات عمده اقتصادی که در کشورهای اروپایی به وجود آمد، وضع مالی پناهجویان را خراب کرد و آنها منابع مالی خود را نیز از دست دادند.

خراب شدن وضع مالی و خالی شدن جیب پناهجویان، زمینه را برای افراد فرصت طلب فراهم کرد تا آنها با استفاده از مجبوریت پناهجویان به ویژه جوانان و نوجوانانی که تنها به این راه گام برداشته بودند، راه های غیرمشروع را پیشنهاد کنند.

تن فروشی، روسپی گری، قاچاق و یا سوءاستفاده جنسی از راه های ابتدایی است که از سوی افراد فرصت طلب خارجی و قاچاقبران استفاده می شود و پناهجویی که دیگر راه برگشت ندارد، مجبور به آن می شود.

گزارش هایی وجود دارد که شماری از نوجوانان در کمپ ها و یا پارک های نزدیک به کمپها در کشورهای اروپایی به ویژه یونان، برای به دست آوردن پول و یا لقمه نان دست به «تن فروشی» می دهند.

شمار دیگری نیز به روسپی گری روی آورده و برای جلب رضایت طرف مقابل و گرفتن پول، با وی روسپی گری و همجنس بازی می کند و شمار دیگر نیز از سوی مسوولان مرد و یا زن کمپ ها مورد بهره برداری جنسی و عامل این کار قرار می گیرند.

در همین رابطه اسلام الدین جرات، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کننده گان به خبرگزاری خاورمیانه گفت :«وقتی که یک شهروند افغانستان جان خود را به خطر می اندازد و به نوعی قمار می زند که می رسد یا نه و خود را به قاچاقبر می سپارد، باید این ریسک را هم مدنظر داشته باشد.»

به گفته وی، تا حال گزارش رسمی در مورد تن فروشی، تجاوز و یا هم سوءاستفاده جنسی به آنها نرسیده؛ اما ممکن است که یک پناهجو از سوی قاچاقبران در مسیر راه و یا هم در کشور مقصد مورد این سوءرفتارها قرار گیرد.

جرات اظهار داشت که در برنامه های آگاهی دهی نیز بارها از خطرات مهاجرت هشدار داده شده است؛ اما با آنهم شماری از جوانان با این مشکلات روبرو شده اند.

این در حالی است که پناهجویان افغانستان در کشورهای اروپایی نیز در گفتگو با خبرگزاری خاورمیانه این موارد را یاد کرده و به عنوان شاهد عینی این موضوعات را بازگو کرده اند.

این پناهجویان از گرفتن نامشان خودداری کرده اند.

افغانستان،

تن فروشی،

جنسی،

روسپی،

قاچاق

مهاجران،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.