تنش میان عربستان و ایران دولت افغانستان را متاثر ساخت

۱۸ جدی ۱۳۹۴

ارگ کابلدولت جمهوری اسلامی افغانستان از تنشی که در روابط عربستان و جمهوری اسلامی ایران در این اواخر اتفاق افتاده است، عمیقاً متاثر است.

 به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، ارگ ریاست جمهوری افغانستان با نشر بیانیه ای اعلام کرد که این کشور باور دارد که تنش در روابط این دو کشور اسلامی به نفع این کشورها و به نفع منطقه و جهان نیست.

افغانستان از کشور های دوست عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران با احترام تقاضا می کند، مشکلاتی را که سبب تیرگی روابط شان گردیده از طریق مذاکره حل نمایند.

 دولت افغانستان به این باور است که کنوانسیون ویانا برای تنظیم امور روابط دیپلوماتیک و عرف بین المللی در این عرصه، تمام کشور های جهان را متعهد به حفظ امنیت اماکن دیپلوماتیک و دیپلومات‌ها ساخته است و بر اساس این میثاق هر کشور میزبان مکلف است که از حمله به این اماکن جلوگیری  و اصل مصئونیت را تامین نماید.

افغانستان حمله بالای سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در تهران و مشهد را که از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران نیز محکوم گردیده است٬ در مخالفت با کنواسیون ویانا و سایر میثاق های مربوط به امور دیپلوماتیک می داند.

 با توجه به اینکه سیاست خارجی افغانستان بر اصل دوستی با تمام کشور های اسلامی و همسایه ‌ها استوار است و با تاکید بر اصل وحدت میان کشورهای اسلامی و به حیث یک کشور اسلامی و دوست٬ خواهان ترمیم دوباره روابط میان کشور دوست و برادر عربستان سعودی  و جمهوری اسلامی ایران است.

افغانستان

ایران

تنش ها

ساخت

عربستان

متاثر


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed