تمدید کارت اقامت ۸۵۰ هزار مهاجر افغانستان در ایران

12650269_554452324715949_818725043_n

کارت های اقامت ۸۵۰ هزار مهاجر افغانستان مقیم ایران برای شش ماه دیگر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت امور داخله جمهوری اسلامی ایران به تازه گی اعلام کرده است که اعتبار کارت های اقامت این مهاجرین به تاریخ ۱۱ دلو سال روان ختم شده است.

این وزارت گفته است که نظر به اتمام میعاد اعتبار کارت های «آمایش۱۰» شهروندان خارجی مقیم در ایران و همچنین زمانگیر بودن اجرای «آمایش۱۱»، مدارک شناسائی «آمایش۱۰»این افراد تا اخیر ماه جوزای سال آینده تمدید شده است.

به این ترتیب، کارت اقامت ۸۵۰ هزار مهاجر افغان دارای مدرک در ایران، به صورت اتومات تا شش ماه آینده تمدید شده و آنها دیگر نیازی به دریافت کارت جدید ندارند.

بر اساس قانون وزارت امور داخله ایران برای شهروندان خارجی مقیم در این کشور، هر شش ماه یکبار تمدید می شود.

همچنین شهروندان افغانستان مقیم در ایران که کارت اقامت در اختیار دارند، تحت نظارت کمیساریای سازمان ملل متحد در امور مهاجرین قرار داشته و از بیمه صحی برخوردار می شوند.