تمام مواد حساس انتخاباتی سراسر کشور منتقل شد

۱۴ میزان ۱۳۹۸

کمیسیون مستقل انتخابات می گوید که تمام مواد حساس انتخاباتی از 34 ولایت کشور به دفتر مرکزی انتقال یافته و کار برای ثبت آنها جریان دارد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، روند برگشت مواد حساس انتخاباتی از مراکز ولایات به مرکز کمیسیون مستقل انتخابات، نیمه های شب گذشته تکمیل گردید.

در خبرنامه کمیسیون مستقل انتخابات آمده است که این مواد شامل خریطه‌ های محافظتی و وسایل بایومتریک بوده که در حضور ناظرین و مشاهدین ملی و بین‌ المللی باز و جهت پروسس به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده می ‌شود.

به نقل از خبرنامه، در همین حال فورم ‌های نتایج هشت ولایت به مرکز ملی ثبت معلومات فرستاده شده؛ که از این میان در حدود 6 هزار این فورم ‌ها بعد از یک سلسله مراحل همچون «انتک، اسکن و تصفیه» آماده‌ درج در سیستم است.

مقام های کمیسیون می گویند که معلومات 21هزار مرکز رایدهی نیز درج سیستم شده است.

بر اساس تقویم انتخاباتی کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری در ۲۷میزان و نتایج نهایی در ۱۶ عقرب اعلان گردد.

انتخابات

کابل

مواد حساس


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.