تماس ویدیویی اشرف غنی با وزیر دفاع امریکا

ویدیومحمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس با اشتون کارتر وزیر دفاع ایالات متحده امریکا صحبت کرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، در این کنفرانس ویدیویی، دو جانب در رابطه به ظرفیت های موجود نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان، پلان های اصلاحی و انکشافی برای آینده و استفاده از درس های آموخته شده، بحث و تبادل نظر نمودند.

رئیس جمهور غنی از تداوم کمک های ایالات متحده امریکا در راستای تقویت نیروهای امنیتی و دفاعی کشور، تشکری کرد و خاطر نشان نمود که این کمک ها در عرصه های تجهیز، تمویل و آموزش این نیروها مهم و اساسی می باشد.

دو جانب در رابطه به تجارب بدست آمده و استفاده از این تجارب در تقویت بیشتر نیروهای امنیتی و  دفاعی افغانستان تاکید کردند.

رئیس جمهورغنی بر ستراتیژی تامین امنیت از جمله تعرض و جنگیدن، حفظ مناطق، مختل ساختن عملیات های دشمن و تحکیم و انکشاف ساحات تحت امن، تاکید نمود.

همچنین اشتون کارتر وزیر دفاع امریکا، توانایی و موفقیت نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان را نقطه عطف تقویت این نیروها دانست و در رابطه به تقاضای حکومت امریکا از کانگرس آن کشور بخاطر مصارف مالی این نیروها در سال آینده میلادی به رئیس جمهور معلومات داد.

رئیس جمهور غنی بر ضرورت تقویت قوای هوایی کشور و انکشافات بعمل آمده در این راستا، صحبت کرد و در مورد راه های تقویت بیشتر این نیروها و تجهیز و آموزش آنها و همچنان تقویت نیروهای توپچی تاکید کرد.

 همچنین در این ویدیو کنفرانس، داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرای حکومت در مورد ضرورت داشتن نیروهای احتیاطی به منظور تقویت توانایی انعطاف پذیری در مقابله با حوادث غیر قابل پیش بینی صحبت کرد و رئیس جمهور نیز بر این مسئله تاکید نمود و اشتون کارتر آنرا یک موضوع کلیدی دانست.

از سوی هم محمد معصوم ستانکزی سرپرست وزارت دفاع ملی در رابطه به آموزش پیلوت ها بخصوص در عملیات های شبانه و چگونگی دریافت وسایل تخنیکی برای اجرای این عملیات ها و همچنان مسئله تجهیزات استهلاک شده، صحبت نمود.

در این تماس ویدیویی، رئیس جمهور کشورمان و وزیر دفاع امریکا در رابطه به کار روی اصلاحات و ایجاد ظرفیت ها در عرصه مدیریت امور بودجوی و مالی نهاد های امنیتی و دفاعی افغانستان نیز صحبت نمودند.

رئیس جمهور غنی بر تقویت توانایی نهاد های امنیتی و دفاعی افغانستان در مصرف و استفاده موثر از کمک های امریکا و سایر شرکای بین المللی،  تاکید کرد.

گفتنی است که در این گفت وگوی ویدیویی بر علاوه رئیس جمهور غنی، رئیس اجرایی و سرپرست وزارت دفاع ملی، اکلیل حکیمی وزیر مالیه، حمدالله محب سفیر افغانستان در امریکا، جنرال کمبل فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان و جنرال لویید هاتسن فرمانده مرکزی امریکا، اشتراک داشتند.