تماس های غیر قانونی محبوسین با خارج از زندان قطع شود

۲۲ میزان ۱۳۹۳

رئیس جمهوری جدید افغانستان، دستور داده است که باید تماس های غیر قانونی زندانیان کشور با خارج از زندان، قطع گردد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، دکتر”اشرف غنی احمدزی” به وزارت امور داخله و دادستانی کل کشور گفته است که اجازه ندهیم تا زندان های افغانستان به مراکز فعالیت های جنایی و تروریستی تبدیل شوند.

گزارشهایی وجود دارد که بسیاری از محبوسین در زندان های افغانستان، تماس های غیر قانونی با وابستگان و گروه های تروریستی داشته اند و این امر باعث شده تا زمینه فرار محبوسین خطرناک از زندانها مهیا شود.

هیات وزارت امور داخله که اخیراً به منظور بررسی وضعیت زندان هرات به آن ولایت رفته بود، دیروز گزارش بررسی های خود را به ریاست جمهوری ارایه کرد.

این هیات ضمن اینکه در مورد وضعیت محبوسین زندان هرات به رئیس جمهور گزارش داد، پیشنهادات خویش را نیز در رابطه به بهبود وضعیت محبوسین و زندان ولایت هرات، ارائه کرده است.

رئیس جمهور، با تاکید روی قطع تماس های غیر قانونی زندانیان با خارج از زندان، خاطر نشان کرد که نه تنها در مورد وضعیت زندان هرات بلکه بر تمامی زندانهای کشور تمرکز صورت خواهد گرفت.

آقای غنی گفت: آنانیکه نیروهای امنیتی افغانستان را به قتل رسانیده اند، تهدیدی برای امنیت ملی کشور محسوب می شوند و قابل بخشش نیستند.

 

احمدزی

ارف

تماس

زندان

غنی

قطع


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.