تماس تیلفونی کرزی با جورج بوش

۱۹ اسد ۱۳۹۲

حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان در یک تماس تیلفونی با جورج دبلیو بوش رئیس جمهور سابق ایالات متحده امریکا برای وی، شفای عاجل آرزو کرد.

به گزارش خبرگزاری خاور میانه، جورج بوش رئیس جمهور سابق امریکا به دلیل مریضی قلبی که عاید حالش شده در یکی از شفاخانه های ایالات متحده امریکا بستری و عملیات قبلی بالای او اجرا شده است.

حامدکرزی رئیس جمهوری کشورمان در یک تماس تیلفونی جویای احوال صحتمندی  بوش شد و برای وی شفای عاجل آرزو کرد.

همچنین رئیس جمهور کشور در این صحبت تیلفونی، از انجام موفقانه عملیات جراحی قلب و صحت یابی دوباره جورج بوش اظهار خرسندی کرد.

با این حال جورج دبلیو بوش رئیس جمهور اسابق امریکا ضمن اینکه از صحت یابی خویش به رئیس جمهور کشومان اطمینان داد، از او (کرزی) تشکری تشکری کرد.

آقای بوش روز یکشنبه هفته گذشته جهت معاینات صحی در شفاخانه ای در شهر دالاس ایالات متحده امریکا مراجعه کرد، داکتران دریافتند که یکی از شریان های قلب مسدود شده است.

بعد از تشخیص مریضی، وی در همان شفاخانه بستری شد و پس از انجام عملیات قلبی و صحت یابی به روز چهار شنبه گذشته گردید.

کرزی، بوش، مریضی بوش عملیات


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.