تلفات سنگین بر داعش و کشته شدن ولسوال نام نهاد طالبان مسلح برای سنگین

۳۱ سرطان ۱۳۹۵

n00077273-bدر نتیجه عملیات هوایی و زمینی نیروهای امنیتی در ولایت های مختلف، 83 طالب مسلح به شمول ولسوال نام نهاد آنها برای ولسوالی سنگین و 48 عضو گروه تروریستی داعش کشته شد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، وزارت دفاع ملی با نشر خبرنامه ای گفته است که این عملیات در جریان 24 ساعت گذشته در مربوطات ولایت های ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، لوگر، غزنی، سمنگان، جوزجان، قندوز و هلمند راه اندازی شده است.

در خبرنامه آمده است که در این عملیات هوایی و زمینی، 83 طالب مسلح به شمول مولوی آغا، ولسوال نام نهاد آنها برای ولسوالی سنگین کشته، 16 تن زخمی  و 2 تن نیز بازداشت شده است.

به نقل از خبرنامه، در عملیات نیروهای امنیتی با حمایت نیروهای توپچی و هوایی در مربوطات ولسوالی اچین ولایت ننگرهار، 48 عضو گروه تروریستی داعش کشته و مقداری سلاح و مهمات شان تخریب گردید.

در عین حال، وزارت دفاع ملی می گوید که در جریان این عملیات، 4 سرباز اردوی ملی نیز کشته شده است.

طالبان مسلح تا حال در این رابطه اظهار نظر نکرده اند.

اجین،

تلفات،

سنگین،

طالبان،

کشته،


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed