تلاش وزارت تحصیلات برای حضور پررنگ دختران در تحصیلات عالی

images_cms-image-000004313وزارت تحصیلات عالی با بیان اینکه مشکلات زیادی سد راه حضور دختران و زنان در بخش های مهم تحصیلات عالی در کشور وجود دارد از تلاش برای حل این مشکلات خبر می دهد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کارگاه آموزشی دو روزه وزارت تحصیلات عالی برای پیدا کردن راه های حل مشکلات دختران در دانشگاه های کشور، امروز (۲۱سرطان) راه اندازی شد.

بانو فریده مومند، وزیر تحصیلات عالی در افتتاح کارگاه آموزشی اظهار داشت که دختران و زنان در بخش های تحصیلات عالی و دانشگاه های کشور مشکلات زیادی دارند.

به گفته وی، بزرگترین چالش پیش روی دختران، آزار و اذیت آنها در دانشگاه ها و مراکز علمی است که همین عامل باعث می شود که تا شماری از دختران در نیمه راه، تحصیل را رها کرده و از دانشگاه دوری بگیرند.

وی اظهار داشت که یکی دیگر از این مشکلات؛ شمار محدود آنها در دانشگاه های کشور است و بر اساس برنامه وزارت تحصیلات عالی، امسال در شمار آنها افزایش ایجاد شده و هم اکنون ۳۵درصد دانشگاه های کشور دختران هستند.

بانو مومند اظهار داشت که یکی دیگر از موارد که مانع رشد دختران در دانشگاه های کشور شده است، حضور اندک آنها در نهادهای اکادمیک، استادان دانشگاه و عدم تحصیلات بالاتر از رتبه لیسانس است.

بان این حال، وزیر تحصیلات عالی تصریح کرد که با ایجاد یک سند راهبردی، تلاش ها برای حل مشکلات تبعیض و موانع سد راه رشد دختران در سطح عالی، جریان دارد.

به گفته وی، قرار است برای حل این مشکلات، آمریت جندر در تمام دانشگاه های کشور ایجاد شود و ارزش های اسلامی نهادینه شده و در کنار آن همبستگی و وحدت اخلاقی در دانشگاه ها رنگ بیشتر بگیرد.

با این حال، عثمان بابری، معاون وزارت تحصیلات عالی مدعی شده که اندک بودن و یا تبعیض در میزان دختران و پسران در دانشگاه های کشور از معارف کشور سرچشمه می گیرد.

به گفته وی، در شمار فارغین معارف، تفاوت بین پسران و دختران زیاد است و این امر در دانشگاه ها نیز صورت می گیرد.

از سویی هم، بابری اظهار داشت که در سال روان، میزان حضور دختران در دانشگاه های دولتی به ۲۲ درصد رسیده و این میزان در دو سال گذشته در دانشگاه های خصوصی نیز به سطح دانشگاه های دولتی افزایش یافته است.

این در حالی است که تحصیلات عالی کشور در کنار مشکلات مطرح شده برای دختران، مشکلات عمده دیگری نیز در بخش های تدریسی و اساسی نیز دارد که نیاز به حل آنها به صورت جدی احساس می شود.

Author