تلاش ها برای تامین امنیت خبرنگاران در کشور ادامه دارد

DSC_0017نمایندگان کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان برای تامین امنیت خبرنگاران تا کنون چندین دیدار با مسوولان امنیتی در ولایت های کشور داشته است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، نمایندگان کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان تا کنون با مسئولان امنیتی در ولایت های بلخ، سمنگان، جوزجان، قندو ز و هرات دیدار داشته و توانسته اند نتایج خوبی ازاین دیدارها بدست آورد.

هدف آنان توجه بیشتر مسئولان امنیتی دراین ولایت ها به چگونگی مصوونیت فزیکی وکاری خبرنگاران بوده است.

دیدارهای نمایندگان کمیته مصوونیت خبرنگاران با مسوولان ولایتی به خصوص مسوولان امنیتی برای تطبیق فرمان اخیر رییس جمهور درپیوند به مصوونیت خبرنگاران و همکاری لازم نهادهای حکومتی با خبرنگاران و رسانه ادامه دارد.

دراین دیدارها مسوولان ولایتی همچنان وعده سپرده اند که بارسانه ها وخبرنگاران هرگونه همکاری لازم وقانونی را انجام میدهند.

نماینده گان کمیته مصوونیت خبرنگاران افغان دراین دیدارها پیشنهادهای مشخصی را درباره توجه جدی به مصوونیت خبرنگاران، با مسوولان درمیان میگذارند.

این کمیته همچنان برای عملی شدن وعده های که ازسوی مسوولان برای مصوونیت خبرنگاران ورسانه ها سپرده میشود یکایک مسوولان تعقیب می نماید تا دراین راستا گام های عملی وجدی براشته شود و خبرنگاران درولایت های گوناگون کشورازمصوونیت خوبی برخوردارشوند.