تلاش برای تحقق هرچه زودتر نقشه صلح

۲۲ جدی ۱۳۹۴

حکمت خلیل کرزیرهبر هیئت مذاکره کننده افغانستان در نشست چهارجانبه تاکید می کند که حکومت تلاش دارد تا هرچه زودتر نقشه صلح را تحقق بخشد و از قربانی بیشتر مردم جلوگیری کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، حکمت خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت امور خارجه امروز (۲۲جدی) در یک نشست خبری در کابل اظهار داشت که پروسه صلح یک پروسه پیچیده است و به زمان زیاد نیاز دارد.

به گفته وی، اما حکومت باورمند است که در ماه های جنوری و فبروری سال روان باید این فرصت به مردم افغانستان داده شود که تغییر را احساس کنند.

کرزی اظهار داشت که نمی خواهیم به مانند سال گذشته بی سرنوشت شده و گفتگو با طالبان که قرار بود در ابتدای سال گذشته روان برگزار شود به آخر سال بیانجامد و در این نقشه راه بالای زمان تلاش و تاکید جدی شده است.

در عین حال، معین سیاسی وزارت امور خارجه افزود که انجام مذاکرات به معنی ختم جنگ نبوده و همزمان با پروسه صلح، نیروهای امنیتی کشور به وظایف خود برای مقابله با مخالفان ادامه می دهند.

به باور وی، حکومت افغانستان با تمام گروه های مخالفان گفتگو خواهد کرد؛ اما بر اساس توافق سه جانبه، هریک از طرفین افغانستان، پاکستان و امریکا با آنعده از مخالفان که با گفتگوها مخالفت کرده و یا در پروسه صلح اشتراک نمی کنند، از تمام امکانات استفاده کرده می تواند.

وی تاکید کرد که دروازه های گفتگو بالای هیچ گروهی بسته نیست؛ اما نیروهای امنیتی با آن گروه های مخالف، آماده گی مقابله را دارند.

در حالی که قرار بود پاکستان لیستی از طالبان که حاضر به گفتگو هستند را ارائه کند، حکمت خلیل کرزی اظهار داشت :«هیچ لیستی از سوی پاکستان ارائه نشده  مطرح نیز نشد، بلکه در نشست اسلام آباد تنها بالای چهارچوب کاری بحث شد.»

با این حال، منبع اظهار داشت که در نشست هفته آینده، نقشه راه صلح از سوی افغانستان به جلسه ارائه خواهد شد؛ اما رسیدن به نتایج دلخواه نیاز به زمان بیشتر دارد.

از سویی هم، کرزی اظهار امیدواری کرد که علاقه طالبان برای گفتگوها به یک عمل جدی تبدیل شود و پروسه آغاز شود.

حکمت

خارجه

خلیل

کرزی


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

Comment is not allowed