اسد ۲۰, ۱۳۹۹

تلاش برای استفاده از تولیدات داخلی با آمار تکان دهنده واردات زراعتی

اشرف‌غنی-احمدزی-۰۱۵در حالی که بیشترین مواد زراعتی و خوراکی کشور از خارج کشور وارد می شود؛ اما حکومت در تلاش است تا در دو سال آینده، مواد خوراکی نیروهای امنیتی را از داخل تمویل کند.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، امروز (چهارشنبه ۲۲ میزان) پانزدهمین نمایشگاه زراعتی افغانستان با حضور زنان روستایی در کابل راه اندازی شده و رئیس جمهور این نمایشگاه را افتتاح کرد.

محمد اشرف غنی، در مراسم افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت که حکومت در تلاش است تا مواد خوراکی نیروهای نظامی به ویژه پولیس و اردو را از تولیدات زراعتی کشور تامین کند.

به گفته وی، در حال حاضر این طرح روی دست است که بر اساس آن ۶۵۰ هزار تُن مواد خوراکی شامل است که در سال اول استفاده از تولیدات داخلی آغاز و در سال دوم به گونۀ کامل از تولیدات داخلی استفاده خواهد شد.

رییس جمهور، زراعت پیشرفته را برای برآورده ساختن نیازمندیهای مردم و مصوونیت غذایی آنها مهم دانسته و افزود که «زراعت بنیاد ثبات افغانستان است و بدون زراعت، کشور همیشه وابسته خواهد ماند.»

بر اساس اظهارات رئیس جمهور غنی، سرمایه گذاری در بخش زراعت افزایش خواهد یافت و با رشد و صنعتی شدن زراعت، بیش از یک میلیون فرصت شغلی در کشور ایجاد خواهد شد.

استفاده از تولیدات داخلی زراعتی در حالی بیان می شود که هم اکنون بیشترین مواد زراعتی و خوراکی کشور، وارداتی است.

این موضوع را رئیس جمهور نیز یاد کرده و اظهار داشت که در حال حاضر واردات مواد زراعتی به سه میلیارد دالر در هر سال، می رسد که این یک رقم تکان‌ دهنده ‌است که نباید این رقم به این اندازه باشد.

به گفته ی وی، افغانستان همچنان به تولیدات زراعتی خارجی نیازمند است و به همین منظور، امسال نیز به بیش از ۶۰۰ هزار تُن گندم وراداتی نیاز است.

رئیس جمهور خاطرنشان ساخت که حکومت برای سرمایه گذاری بر زراعت، آب، زمین، تخم، وسایل کار، زارع و کارگر متعهد است که این کار عملی خواهد شد.

بر اساس اظهارات غنی، تا ۴ سال آینده آب های افغانستان انسجام یافته و با تحقق این امر، هزاران جریب زمین دیگر زیر کشت قرار خواهد گرفت.

از سویی هم، اسدالله ضمیر، وزر زراعت و مالداری نقش زنان را در توسعه اقتصاد را مهم دانسته و اظهار داشت که زنان و دختران روستایی به گونه های مختلف در توسعۀ اقتصاد ملی و محلی نقش دارند.

به گفته وی، زنان در بخش‌های مرغداری، مالداری، کشت ‌زعفران، زنبورداری و دیگر بخش‌های زراعتی سهم داشته و در سالهای آینده میزان این مشارکت ها افزایش خواهد یافت.

بر اساس معلومات منبع، در حال حاضر بیش از ۲۰۰ هزار زن در سراسر کشور، زیر پوشش برنامه های مشارکتی زراعت قرار دارند.