تلاش بانک جهانی برای حمایت از پناهجویان افغانستان

بانک جهانی تلاش دارد تا از پناهندگان افغان در کشورهای بیرونی و بیجا شدگان داخلی حمایت و کمک مالی نماید.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه و به نقل از خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست اجرائیه، داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی شب گذشته با کایل پیترز، معاون بانک جهانی در استانبول دیدار کرد.

13268604_1762150547329761_5727175936441130723_o

در این دیدار، داکتر عبدالله ضمن امتنان از همکاری های بانک جهانی گفت که با همکاری این بانک،  بسیاری از تاسیسات و پروژه های مشترک تطبیق گردیده است به خصوص پروژه انتقال برق کاسا ۱۰۰۰ که برای افغانستان از اهمیت بسیار برخوردار است.

به گفته عبدالله، بانک جهانی برای تامین رفاه به مردم افغانستان به عنوان یک همکار مهم به شمار می آید که از سال ۲۰۱۵، بعضی پروژه های انکشافی و اقتصادی انجام شده که تطبیق آنها در رشد اقتصادی افغانستان نقش مهم و حیاتی خواهد داشت.

رئیس اجرائیه از بانک جهانی خواست تا در بخش های مخابرات، مواصلات و زراعت سرمایه گذاری کرده و در قسمت بند برق نغلو با حکومت افغانستان همکاری نماید.

در عین حال، کایل پیترز، معاون بانک جهانی یکبار دیگر به دوام حمایت ها از افغانستان تاکید  و بر افزایش همکاری ها تجدید تعهد نمود و گفت که به کمک هایشان در افغانستان ادامه خواهند داد.

وی علاوه کرد که بانک جهانی با تمام توان، افغانستان را در بخش های زیربنایی، رشد اقتصادی و خودکفایی حمایت نموده و در این راستا افزون بر کمک هایی که انجام می دهد، تلاش خواهد نمود تا توجه کشورهای کمک کننده به افغانستان را جلب نماید.

پیترز با تاکید بر تلاش برای حمایت از پناهجویان افغانستان در کشورهای اروپایی و بیجا شده گان داخلی، تاکید کرد که آنان در مورد پروژه هایدرو پاور و بند برق نغلو مصروف پیدا نمودن راه های مناسب هستند.