تلاش بارزانی برای اعلام حکومت پادشاهی در اقلیم کردستان

طبق قوانین حاکم بر اقلیم کردستان؛ رئیس اقلیم با تایید پارلمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و یک نفر تنها برای دو دوره می‌تواند

طبق قوانین حاکم بر اقلیم کردستان؛ رئیس اقلیم با تایید پارلمان برای مدت چهار سال انتخاب می‌شود و یک نفر تنها برای دو دوره می‌تواند در این جایگاه قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، مسعود بارزانی علاوه بر حضور دو دوره‌ی چهار ساله، به مدت دوسال نیز با توافق احزاب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی در این جایگاه حضور داشته و این دوره ده ساله در ماه اسد به پایان می‌رسد.

طبق گزارش منابع آگاه مسعود بارزانی قصد کناره‌گیری از قدرت را نداشته و اعضاء حزب دموکرات کردستان عراق خصوصا فاضل میرانی (دبیر دفتر سیاسی) را مکلف به کسب رضایت سایر گروه‌ها با تطمیع یا تهدید برای موافقت با حکومت مدام‌العمر خود نموده است. در صورت تحقق درخواست بارزانی، ساختار حکومت پادشاهی در اقلیم ایجاد شده و ضرورتی برای برگزاری انتخابات پارلمان وجود نخواهد داشت.

در مقابل این زیاده‌خواهی بارزانی احزاب اقلیم کردستان بخصوص احزاب اتحادیه میهنی و جنبش تغییر (گوران) ضمن مخالفت با تمدید ریاست بارزانی بر اقلیم خواستار تغییر سیستم حکومتی اقلیم از ریاستی به پارلمانی و اصلاح قانون اساسی شده‌اند.

همچنین پ.ک.ک طی روزهای گذشته موضع گیری‌های تندی علیه بارزانی داشته که بیانگر نگرانی پ.ک.ک از معامله پنهانی بارزانی با ترکیه است. مطرح است در ازای موافقت و حمایت ترکیه از استمرار حکومت غیر قانونی بارزانی وی امتیازات راهبردی در خلع سلاح پ.ک.ک به ترکیه خواهد داد.