تلاش‌حکومت برای ثبت و مدیریت تمامی ملکیت‌های دولتی

۱۲ قوس ۱۳۹۵

جلسه ای به رهبری «احمد داود نورزی» معاون ریاست عمومی اداره امور در امور اداره و تنظیم ریاست ها و ادارات مستقل بودجوی به منظور ثبت و مدیریت تمامی ملکیت های دولتی در کابل برگزارشد.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، این جلسه به همکاری اداره  نظارت ارزیابی و تفتیش ریاست عمومی اداره امور با اشتراک معینان وزارت خانه ها، معاونین ریاست ها و ادارات مستقل و مسئولین بخش ملکیت های دوایر دولتی در ارگ ریاست جمهوری تدویر یافت.

در این جلسه بحث روی ثبت و مدیریت تمامی ملکیت های دولتی صورت گرفته و معلومات به طور کامل توسط تیم ریاست جمهوری در مورد سیستم پیشرفته ثبت املاک ارائه گردیده، نظریات و پیشنهادات اشتراک کنندگان به منظور توسعه سیستم متذکره و تبدیل نمودن آن به یک سیستم معیاری، اخذ گردید.

ازآنجائیکه هر ادارۀ دولتی دارای بخش های ثبت و نگهداشت املاک مربوطۀ خویش میباشد اما در ادارات دولتی فعلی سیستم واحد وجود ندارد تا بتواند اطلاعات کافی تمام املاک دولتی را بشکل منسجم داشته باشد، سیستم واحد که از سوی اداره امور ریاست جمهوری طرح و ایجاد گردیده است میتواند مدیریت ملکیت های دولتی را تقویت بخشد و تلاش های ادارات دولتی را منسجم ساخته، همچنان زمینه را برای پیگیری و رسیدگی به حل منازعات ملکیت های دولتی تسهیل سازد.

در اخیر جلسه تصمیم گرفته شد تا در سه ماه آینده با ایجاد نیروی کاری بزرگ توسط دفتر اداره امور ریاست جمهوری در هماهنگی با اداره مستقل اراضی و تمام ادارات دولتی  پروسه معیاری را برای جمع آوری تمامی اطلاعات راه اندازی نماید.

قرار است جلسه بعدی پیرامون موضوعات مطرح شده  طی دو هفته آینده برگزار شود.

آمد ربایان

اداره امور

ثبت ملکیت ها

دولتی

مدیریت


دید گاه خود را بنویسید آدرس ایمیل و شماره در دید گاه نشر نخواهد شد

نام

ایمیل

دیدگاه


برای گزاشتن تصویر خودتان به سایت Gravatar مراجعه کنید.