اسد ۲۳, ۱۳۹۹

تقویت داعش در یمن توسط قطر

مؤسسات "خیریه" قطر به داعش کمک نکنندیوسف الکورای مدیر موسسه خیریه قطر اعلام کرد این موسسه ۱۰۰ میلیون دالر به منظور پوشش نیازهای بشردوستانه مردم یمن اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، الکواری که خبر کمک بشردوستانه قطر به مردم یمن را در حاشیه برگزاری کنفرانس خیریه در دوحه اعلام کرد مشخص نکرد که کمک های امیر قطر به مردم یمن مانند کمک های این کشور به مردم سوریه در تقویت داعش است. الکواری هیچ توضیحی در خصوص اینکه این کمک ها به چه گروه و یا دسته ای تعلق می گیرد ارائه نداد.

قطر با آغاز بحران سوریه اقدام به ارسال کمک های مالی به سوریه نمود اما اغلب این کمک ها تسلیحاتی و مالی بوده و در اختیار داعش قرار می گرفت. قطر در سوریه نیاز مالی و لجستیکی داعش را برآورده می کرد و مدعی کمک بشردوستانه به مردم سوریه بوده است.

شایان ذکر است برخی منابع آگاه در قطر خبر دادند که امیر قطر برای کسب قدرت متوازن با عربستان و امارات در یمن درصدد تقویت گروهی تحت عنوان داعش در یمن بوده و در حال حاضر بخشی از نیروهای آموزش دیده به صورت غیرقانونی از طریق دریا به یمن اعزام شده اند.